Usługi

 • Audyt sprawozdań finansowych
 • Analizy ekonomiczne
 • Analizy finansowe
 • Poświadczanie bilansów dla firm transportowych
 • Poświadczanie zdolności finansowej dla firm transportowych
 • Audyt środków unijnych
 • Rozliczanie kosztów kontraktów
 • Sporządzanie bilansów i rachunków zysków i strat
 • Ocena prawidłowości prowadzenia rachunkowości
 • Ocena prawidłowości stosowania rozliczeń
 • Prawidłowość stosowania MSR
 • Wydawanie certyfikatów poświadczających prawidłowość bilansów
 • Doradztwo z zakresu rachunkowości
 • Ocena sytuacji finansowej
 • Sporządzanie biznes – planów
 • Wykonywanie prognoz finansowych
 • Wycena udziałów
 • Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 • Badanie planów przekształcenia
 • Wykonywanie opinii dla sądów z zakresu rachunkowości, finansów, ekonomii
 • Wycena aportów do spółek
 • Badanie sprawozdań finansowych