O firmie

Badanie bilansów przeprowadza biegły rewident Jerzy Migas wykonujący zawód biegłego zarejestrowany w Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod nr. 2546 i wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 1779. Forma prawna podmiotu – osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, wpis na listę podmiotów Uchwała nr 403/91/98 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Biegły prowadzi swoją działalność od 1992 r. Zakres tematyczny kontrolowanych firm jest bardzo szeroki. Wachlarz firm obejmuje osoby prawne poczynając od przedsiębiorstw państwowych poprzez spółki prawa handlowego, a także osoby fizyczne.